พุทธมณฑลอีสาน

ถิ่นฐานอารยธรรม

ผ้าไหมล้ำเลอค่า

ตักสิลานคร

นางบุญยิ่ง เทศน้อย

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ตุลาคม 2560 / 12.48 น.

18 ตุลาคม 2560 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่มาปฏิบัติงานการคัดแยกและจัดเตรียมดอกไม้จันทน์

18 ตุลาคม 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสาร [...]

20 ตุลาคม 2560 / 12.44 น.

18 ตุลาคม 2560 พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพ [...]

18 ตุลาคม 2560 / 14.29 น.

18 ตุลาคม 2560 แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพ [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

28 สิงหาคม 2560 / 09.29 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัฒฑ์ไหมและสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

08 สิงหาคม 2560 / 08.34 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัฒฑ์ไหมและสินค้า OTOP “มหกรรมเส้นฝ้ายสายไหมใยวัฒนธรรม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2560 / 08.48 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตสำหรับหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการมหาสารคามน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพในชุมชน กิจกรรมที่ 4.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 กิจกรรมย่อย

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2560 / 08.48 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตสำหรับหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการมหาสารคามน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพในชุมชน กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 กิจกรรมที่ี่ 3.1-3.2

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2560 / 08.47 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ (ลายสร้อยดอกหมาก) มุ่งสู่สากล กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลา

ลิงค์แบนเนอร์