พุทธมณฑลอีสาน

ถิ่นฐานอารยธรรม

ผ้าไหมล้ำเลอค่า

ตักสิลานคร

นางสาวปริศนา โกลละสุต

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มีนาคม 2561 / 09.49 น.

13 มีนาคม 2561 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้คำแนะนำการดำเนินงาน ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ณ บ้านหินปูน หมู่ที่ 17 ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

13 มีนาคม 2561 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

14 มีนาคม 2561 / 09.45 น.

13 มีนาคม 2561 งาน “เปิดไหปลาแดกทองคำ” ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหินปูน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

13 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่ารา [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

22 มกราคม 2561 / 13.24 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การประกวดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสร้อยดอกหมาก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (ยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์)

ดาวน์โหลด

17 มกราคม 2561 / 14.58 น.

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (ยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์) ฯ

ดาวน์โหลด

17 มกราคม 2561 / 14.58 น.

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (ยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์) ฯ

ลิงค์แบนเนอร์