พุทธมณฑลอีสาน

ถิ่นฐานอารยธรรม

ผ้าไหมล้ำเลอค่า

ตักสิลานคร

นางสาวศศิธร ปัญญาไว

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม 2560 / 02.29 น.

19 สิงหาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดต้องชม พันปีจำปาศรีนคร” ณ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

19 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พ้ฒนาการจังหวัดมหาส [...]

18 สิงหาคม 2560 / 08.00 น.

18 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และพัฒนาการอำเภอ ณ ห้อง 106/1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

18 สิงหาคม 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาส [...]

18 สิงหาคม 2560 / 07.56 น.

18 สิงหาคม 2560 ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

18 สิงหาคม 2560 ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนั [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

08 สิงหาคม 2560 / 08.34 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัฒฑ์ไหมและสินค้า OTOP “มหกรรมเส้นฝ้ายสายไหมใยวัฒนธรรม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

14 มิถุนายน 2560 / 06.06 น.

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม “เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ช้อเขียน) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ ๗๐

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2560 / 08.48 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตสำหรับหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการมหาสารคามน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพในชุมชน กิจกรรมที่ 4.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 กิจกรรมย่อย

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2560 / 08.48 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตสำหรับหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการมหาสารคามน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพในชุมชน กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 กิจกรรมที่ี่ 3.1-3.2

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2560 / 08.47 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ (ลายสร้อยดอกหมาก) มุ่งสู่สากล กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลา

ลิงค์แบนเนอร์