พุทธมณฑลอีสาน

ถิ่นฐานอารยธรรม

ผ้าไหมล้ำเลอค่า

ตักสิลานคร

นางสาวปริศนา โกลละสุต

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 เมษายน 2561 / 15.58 น.

25 เมษายน 2561 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)

25 เมษายน 2561 นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดม [...]

26 เมษายน 2561 / 15.45 น.

24 เมษายน 2561 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒน [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

22 มกราคม 2561 / 13.24 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การประกวดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสร้อยดอกหมาก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (ยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์)

ดาวน์โหลด

17 มกราคม 2561 / 14.58 น.

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (ยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์) ฯ

ดาวน์โหลด

17 มกราคม 2561 / 14.58 น.

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (ยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์) ฯ

ลิงค์แบนเนอร์