พุทธมณฑลอีสาน

ถิ่นฐานอารยธรรม

ผ้าไหมล้ำเลอค่า

ตักสิลานคร

นางสาวศศิธร ปัญญาไว

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 กันยายน 2560 / 04.16 น.

22 กันยายน 2560 นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 2/2560

22 กันยายน 2560 นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังห [...]

22 กันยายน 2560 / 04.12 น.

22 กันยายน 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม รับมอบดอกไม้จันทน์จาก หสน.อิสาณบริการและบจก.น้ำมันตักสิลากรุ๊ป จำนวน 2999 ดอก

22 กันยายน 2560 นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาส [...]

21 กันยายน 2560 / 03.30 น.

21 กันยายน 2560 นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม 106/1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

21 กันยายน 2560 นางไพเราะ รอยตระกูล รองผู้ว่าราชการจังห [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

28 สิงหาคม 2560 / 09.29 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัฒฑ์ไหมและสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางออกแบบผลิตภัณฑ์จากไหมในภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

08 สิงหาคม 2560 / 08.34 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัฒฑ์ไหมและสินค้า OTOP “มหกรรมเส้นฝ้ายสายไหมใยวัฒนธรรม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2560 / 08.48 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตสำหรับหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการมหาสารคามน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพในชุมชน กิจกรรมที่ 4.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 กิจกรรมย่อย

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2560 / 08.48 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตสำหรับหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการมหาสารคามน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพในชุมชน กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต/ขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 กิจกรรมที่ี่ 3.1-3.2

ดาวน์โหลด

10 เมษายน 2560 / 08.47 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากลกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ (ลายสร้อยดอกหมาก) มุ่งสู่สากล กิจกรรมที่ 3 การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลา

ลิงค์แบนเนอร์