พุทธมณฑลอีสาน

ถิ่นฐานอารยธรรม

ผ้าไหมล้ำเลอค่า

ตักสิลานคร

นางบุญยิ่ง เทศน้อย

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

08 ธันวาคม 2560 / 09.46 น.

5 ธันวาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าร [...]

04 ธันวาคม 2560 / 15.23 น.

4 ธันวาคม 2560 การประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบหมายภาระหน้าที่การเปิดตลาดประชารัฐ (Kick Off) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

4 ธันวาคม 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสาร [...]

04 ธันวาคม 2560 / 15.19 น.

4 ธันวาคม 2560 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดมหาสารคาม

4 ธันวาคม 2560 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมห [...]

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

07 ธันวาคม 2560 / 10.41 น.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ดาวน์โหลด

07 ธันวาคม 2560 / 10.39 น.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ดาวน์โหลด

07 ธันวาคม 2560 / 10.41 น.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ดาวน์โหลด

07 ธันวาคม 2560 / 10.39 น.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ลิงค์แบนเนอร์