พุทธมณฑลอีสาน

ถิ่นฐานอารยธรรม

ผ้าไหมล้ำเลอค่า

ตักสิลานคร

นางสาวปริศนา โกลละสุต

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 มิถุนายน 2561 / 01.52 น.

22 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดงานการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน “กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดระดับจังหวัด ” ตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชต [...]

04 มิถุนายน 2561 / 14.48 น.

4 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำจังหวัดมหาสารคาม (คอจ.) ครั้งที่ 3/2561

4  มิถุนายน  2561 เวลา 13.30 น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ  ผู [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

Database Error

Error establishing a database connection

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

22 มกราคม 2561 / 13.24 น.

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การประกวดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสร้อยดอกหมาก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (ยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์)

ดาวน์โหลด

17 มกราคม 2561 / 14.58 น.

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (ยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์) ฯ

ดาวน์โหลด

17 มกราคม 2561 / 14.58 น.

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดแสดงและจำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการตลาด (ยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์) ฯ