11 กรกฏาคม 2560 นางนภาพร พลโคตร หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560

|
เข้าชม 0 ครั้ง

11 กรกฏาคม 2560
นางนภาพร พลโคตร หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560
เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานประเมินผลทุนหมุนเวียน
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560
และร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดนิทรรศการความสำเร็จ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560
โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และ
คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 106/1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)