12 กรกฏาคม 2560 นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560 เขตตรวจราชการที่ 12

|
เข้าชม 0 ครั้ง

12 กรกฏาคม 2560
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตาม
ผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส
ครั้งที่ 2/2560 เขตตรวจราชการที่ 12
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560
โดยมีนางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ
พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุม
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอน โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)