13 กรกฏาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560 เขตตรวจราชการที่ 12

|
เข้าชม 0 ครั้ง

13 กรกฏาคม 2560
นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ
และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2560
เขตตรวจราชการที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอน โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

(Visited 1 times, 1 visits today)