11 ตุลาคม 2560 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 11,099 ดอก

|
เข้าชม 0 ครั้ง

11 ตุลาคม 2560
นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 11,099 ดอก และส่งมอบให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม นำไปเก็บรักษาเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)