11 ตุลาคม 2560 อำเภอเมืองมหาสารคาม ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 214,580 ดอก

|
เข้าชม 0 ครั้ง

11 ตุลาคม 2560
อำเภอเมืองมหาสารคาม ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานให้จังหวัดมหาสารคาม โดยขบวน รถย้ายดอกไม้จันทน์จากอุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม ไปยังโรงเรียนมหาวิชานุกูล สถานที่จัดเก็บดอกไม้จันทน์ของจังหวัด นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามรับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 214,580 ดอก

(Visited 1 times, 1 visits today)