12 ตุลาคม 2560 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560

|
เข้าชม 0 ครั้ง

12 ตุลาคม 2560
นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2560 โดยนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 106/1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)