12 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. บริษัทประชารัฐรักษามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบ 1 ปี สวรรคต

|
เข้าชม 0 ครั้ง

12 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น.
บริษัทประชารัฐรักษามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด จัดโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบ 1 ปี สวรรคต โดยนายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดบ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)