24 มกราคม 2561 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561

|
เข้าชม 0 ครั้ง

24 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ของตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม โดยนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม ณ สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)