25 มกราคม 2561 การตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย การบูรณาการตามข้อสั่งการของอธิบดีและกิจกรรมตามยุทธ์ศาสตร์กรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2561

|
เข้าชม 0 ครั้ง

25 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น.
นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12 ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย การบูรณาการตามข้อสั่งการของอธิบดี และกิจกรรมตามยุทธ์ศาสตร์กรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เข้ารับการตรวจติดตาม ณ ห้องประชุม 106/1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)