25 มกราคม 2561 49 ปี อาสาพัฒนาชุมชน (อ.ช.) โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลังสานต่อที่พ่อทำสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยใจอาสา”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12 เป็นประธานเปิดงาน 49 ปี อาสาพัฒนาชุมชน (อ.ช.) โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลังสานต่อที่พ่อทำสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยใจอาสา” โดยนางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม อาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 1,234 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)