29 มกราคม 2561 การประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561

|
เข้าชม 0 ครั้ง

29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายรัฐบาล และบูรณาการแผนการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 106/1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)