30 มกราคม 2561 การประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561

|
เข้าชม 0 ครั้ง

30 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.
นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามได้ส่งมอบเงินบริจาคจากการจัดงาน “ราตรีเส้นสายลายผ้า” ในงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 โดยมีผู้บริจาคดังนี้
1. ส่วนราชการ บริจาค 44,500 บาท ร่วมแสดงแบบ 34 คน
2. เหล่ากาชาดจังหวัด บริจาค 12,000 บาท ร่วมแสดงแบบ 13 คน
3. ภาคเอกชน บริจาค 32,000 บาท ร่วมแสดงแบบ 31 คน
4. อำเภอ 13 อำเภอ บริจาค 331,390 บาท ร่วมแสดงแบบ 285 คน
รวมบริจาคทั้งสิ้น 419,890 บาท ผู้ร่วมแสดงแบบ 363 คน
ยอดรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ 53,300 บาท
ยอดรายจ่าย รวม 294,190 บาท
เงินคงเหลือมอบกาชาดจังหวัดมหาสารคามทั้งสิ้น 179,000 บาท โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ เป็นตัวแทนมอบเงินแก่กาชาดจังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)