@ มหาสารคาม 11 กันยายน 2561 ประชุมคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และผู้เกี่ยวข้อง (เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ ประเภทกลุ่มงานการเกษตรและการแปรรูป (OTOP/SMEs) ครั้งที่ 1/2561

|
เข้าชม 0 ครั้ง

@ มหาสารคาม วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และผู้เกี่ยวข้อง (เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ ประเภทกลุ่มงานการเกษตรและการแปรรูป (OTOP/SMEs) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และผู้นำกลุ่มการเกษตรและการแปรรูป (OTOP/SMEs) เข้าร่วมประชุม โดยท่านพัฒนาการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)