@ มหาสารคาม 8 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 

|
เข้าชม 0 ครั้ง

8 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน กล่าวรายงานโดย นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจากนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  กลุ่มเป้าหมายร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสาคาม ณ โรงแรมวสุ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)