@ มหาสารคาม เมืองตักสิลานคร 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ต้อนรับคณะผู้บริหารร้านภูฟ้า

|
เข้าชม 0 ครั้ง

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารร้านภูฟ้า ในการเยี่ยมชม สนับสนุน ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 28 กลุ่ม จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ อาคารศิลปวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พร้อมได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารร้านภูฟ้าลงพื้นที่เยี่ยมชม และให้กำลังใจ กลุ่มผาสารทแก้วเวียงคำ ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)