10 มกราคม 2562 โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO)

|
เข้าชม 0 ครั้ง

@ พช.มค. เมืองตักสิลานคร
10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO) มีกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 24 กลุ่ม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม(ห้อง 106/1) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ผลการตัดสินของคณะกรรมการ กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่ผ่านเข้ารอบเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP:KBO)
จำนวน 10 กลุ่ม ได้แก่
1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านหนองโน ม.8 ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย
2.กลุ่มหมอนฟักทอง ม.17 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย
3.กลุ่มแปรรูปผ้าไหมผ้าฝ้าย ม.7 ต.ท่าสองคอน
อ.เมืองมหาสารคาม
4.กลุ่มทอเสื่อกก ม.1 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน
5.กลุ่มอนุรักษ์ไหมพื้นบ้าน ม.2 ต.ภารแอ่น อ.พยัคฆภูมิพิสัย
6.กลุ่มกระเป๋าแฟชั่น ม.22 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย
7.กลุ่มทรัพย์ทวีผ้าไทย ม.15 ต.นาเชือก อ.นาเชือก
8.กลุ่มทอผ้าฝ้ายแปรรูปบ้านหัวช้างหมู่ที่ 4 ต.กุดรัง อ.กุดรัง
9.กลุ่มทอผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ ม.15 ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย
10.กลุ่มทอผ้าสไบขิตบ้านดงน้อย ม.4 ต.พระธาตุ อ.นาดูน

(Visited 1 times, 1 visits today)