15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.ประชุมระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562

15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยนายทศพล วงศ์สง่า นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน มชช. ประชุมระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2562 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 106/1ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการประชุม จำนวน 65 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน มชช. ผู้นำ อช. เครือข่ายกลุ่มองค์กรชุมชน โดยนางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้ท่านพัฒนาการจังหวัดได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนงาน มชช. ปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)