@ มหาสารคาม เมืองตักสิลานคร ห้ามพลาด เชิญ แวะ ชม ชิม ช้อป สัมผัสบรรยากาศงาน“เที่ยวมหาสารคาม ทั้งปีไม่มีเบื่อ”๑๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์

๑๑ ส.ค.๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม นายนราธร ศรประสิทธิ์ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”เที่ยวมหาสารคาม ทั้งปีไม่มีเบื่อ” ภายใต้กิจกรรมนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ โดยนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน โดยการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมภายใต้ชื่องาน”เที่ยวมหาสารคาม ทั้งปีไม่มีเบื่อ” เป้าหมาย เพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่
๑. บ้านท่าตูมหมู่ที่ ๓ ต.ท่าตูม อ.เมืองมหาสารคาม
๒. บ้านนาเมือง หมู่ที่ ๑๔ ต.นาข่า อ.วาปีปทุม
๓. บ้านดอนดู่ หมู่ที่ ๙ ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย
๔. บ้านแกดำหมู่ที่ ๑ ต.แกดำ อ.แกดำ
สามารถสัมผัส วิถีชีวิต วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น ทั้ง ๔ หมู่บ้าน ได้ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
๑. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๙
๒. นิทรรศการ/สาธิตโปรแกรมการท่องเที่ยว จำนวน ๔ หมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม
๓. การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากหมู่บ้านท่องเที่ยว
๔.กิจกรรมการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ๕ วัน
๕. ประกวดอาหารพื้นถิ่น
๖. ประกวดนักเล่าเรื่อง
๗. กิจกรรมส่งเสริมการขาย

(Visited 1 times, 1 visits today)