@ มหาสารคาม เมืองตักสิลานคร 22 สิงหาคม 2562 อลังการ รวมพลังสามัคคีเฉลิมฉลอง 154 ปี มหาสารคาม

22 สิงหาคม 2562 งานเฉลิมฉลอง 154 ปี มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ผู้สื่อข่าว และภาคประชาชน ร่วมงานเฉลิมฉลอง 154 ปี มหาสารคาม โดยมีท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้โดยนายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และได้มีการรำจำปาศรี ในการเฉลิมฉลอง 154 ปี มหาสารคาม นางรำกว่า 10,000 คน ด้วยการร่ายรำที่สวยงาม อ่อนช้อย และพร้อมเพียงกันที่หน้าหอนาฬิกา กลางเมืองมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)