@พช.มค. เมืองตักสิลานคร 15 มกราคม 2562 การประชุมโครงการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

15 มกราคม 2562 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

อ่านต่อ

@ พช.มค. เมืองตักสิลานคร 15 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น จังหวัด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562

15 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าร [...]

อ่านต่อ

8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบปะประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ [...]

อ่านต่อ

26 ธันวาคม 2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [...]

อ่านต่อ