25 เมษายน 2561 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่)

25 เมษายน 2561 นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดม [...]

อ่านต่อ

24 เมษายน 2561 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒน [...]

อ่านต่อ

24 เมษายน 2561 พิธีเปิดงาน “สตรีโกสุมพิสัยรวมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน” ณ ที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒน [...]

อ่านต่อ

20 เมษายน 2561 โครงการฝึกอบรมการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมวสุ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

20 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดม [...]

อ่านต่อ

11 เมษายน 2561 กิจกรรม “ตักสิลามหาสงกรานต์ 2561” รดน้ำดำหัวขอพรท่านพ่อเมืองมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และนางนิศากร นนทะโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดม [...]

อ่านต่อ