ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. พช.มหาสารคามฝึกอบรมโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(รุ่นที่ 2) ณ โรงแรมวสุมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28 มกราคม 2563 พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน“รวมพลัง อช. สานต่อที่พ่อทำ สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยใจอาสา”