18 ตุลาคม 2560 การประชุมคณะทำงานดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดมหาสารคาม

18 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2560 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ที่มาปฏิบัติงานการคัดแยกและจัดเตรียมดอกไม้จันทน์

18 ตุลาคม 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสาร [...]

อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2560 พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 พบปะจิตอาสาเฉพาะกิจฯ จังหวัดมหาสารคาม ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพ [...]

อ่านต่อ

18 ตุลาคม 2560 แม่ทัพภาคที่ 2 และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพ [...]

อ่านต่อ

17 ตุลาคม 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560

17 ตุลาคม 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสาร [...]

อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2560 การประชุมคณะทำงานดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดมหาสารคาม

16 ตุลาคม 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสาร [...]

อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบแนวทางการปฏิบัติงานและนโยบายการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

16 ตุลาคม 2560 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโนบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรว [...]

อ่านต่อ