5 ธันวาคม 2560 กิจกรรม Kick Off ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ หน้าที่ว่าการอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

5 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าร [...]

อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าร [...]

อ่านต่อ

4 ธันวาคม 2560 การประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบหมายภาระหน้าที่การเปิดตลาดประชารัฐ (Kick Off) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

4 ธันวาคม 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสาร [...]

อ่านต่อ

4 ธันวาคม 2560 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดมหาสารคาม

4 ธันวาคม 2560 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมห [...]

อ่านต่อ

1 ธันวาคม 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการลงตลาดประชารัฐ

1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ติดตามการดำเนินการคัดแยกผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในโครงการตลาดประชารัฐ อำเภอบรบือ

30 พฤศจิกายน 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

อ่านต่อ

30 พฤศจิกายน 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ติดตามการดำเนินการคัดแยกผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในโครงการตลาดประชารัฐ อำเภอเมืองมหาสารคาม

30 พฤศจิกายน 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

อ่านต่อ

29 พฤศจิกายน 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และตลาดท้องถิ่นสุขใจ ณ ลานอเนกประสงค์ อบต. แคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

29 พฤศจิกายน 2560 นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

อ่านต่อ