ข่าวประชาสัมพันธ์

27 พฤษภาคม 2563 เอามื้อสามัคคี ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามสานพลังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามขับเคลื่อนกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” จังหวัดมหาสารคาม

4 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ▶️พัฒนาชุมชนมหาสารคาม เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว