@ มหาสารคาม 24 กันยายน 2561 การประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน (The best นักเล่าเรื่องชุมชนเมืองมหาสารคาม) รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 24 กันยายน 2561 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจั [...]

อ่านต่อ

21 กันยายน 2561 งานสมโภชน์พระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์และงานเส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 21 ก.ย.2561 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหว [...]

อ่านต่อ

19-28 กันยายน 2561@ โกสุมพิสัย มหาสารคาม ผูกไมตรี สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน (The best นักเล่าเรื่องเมืองมหาสารคาม)

@ โกสุมพิสัย มหาสารคาม ผูกไมตรี สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนป [...]

อ่านต่อ

17-18 กันยายน 2561 @ นาดูน มหาสารคาม ผูกไมตรี สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน (The best นักเล่าเรื่องเมืองมหาสารคาม)

@ นาดูน มหาสารคาม ผูกไมตรี สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบก [...]

อ่านต่อ

15-16 กันยายน 2561@ มหาสารคาม ผูกไมตรี สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมการประกวดนักเล่าเรื่องชุมชน (The best นักเล่าเรื่องเมืองมหาสารคาม)

@ มหาสารคาม ผูกไมตรี สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โ [...]

อ่านต่อ

@มหาสารคาม 14 กันยายน 2561 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ บ้านดงน้อย ม.4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 06.30 น.นางสาวศันสนีย์ ทาสม [...]

อ่านต่อ