ข่าวประชาสัมพันธ์

14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.พิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2562

6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

17 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประชุมเตรียมความพร้อมในการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ ประจำปี 2562 และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมปีงบประมาณ พ.ศ.2563

13 ตุลาคม 2562 นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาการแทน พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร