18 มกราคม 2561 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ

18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนากา [...]

อ่านต่อ

15 มกราคม 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตตรวจราชการที่ 10, 11, 12, 13 และ 14) ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561

15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางบุญยิ่ง เทศน้อย พัฒนากา [...]

อ่านต่อ