พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 จังหวัดมหาสารคาม

10 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดม [...]

อ่านต่อ

6 เมษายน 2561 พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

6 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าร [...]

อ่านต่อ

5 เมษายน 2561 การติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ พระธาตุอินทร์แปลงและวัดสวนตาลวราราม บ้านแก่นท้าว ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนา [...]

อ่านต่อ

5 เมษายน 2561 การติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับอำเภอและตำบล อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เวทีที่ 2

5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนา [...]

อ่านต่อ

3 เมษายน 2561 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ตามโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการจ้างเหมาออกแบบตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมห [...]

อ่านต่อ

31 มีนาคม 2561 พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม

31 มีนาคม 2561 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมห [...]

อ่านต่อ

29 มีนาคม 2561 การประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายรัฐบาล และบูรณาการแผนการขับเคลื่อนงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒน [...]

อ่านต่อ

29 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561

29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าร [...]

อ่านต่อ