4 ก.ค. 2561 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม(จังหวัดเคลื่อนที่)

วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา10.00 น.นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่ [...]

อ่านต่อ

3 ก.ค. 2561 พิธีเปิดโครงการ เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนตามแนวชายแดน และเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคกลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 3 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น.นางสาวปริศนา โกลละสุต พ [...]

อ่านต่อ

29 มิถุนายน 2561 ประชุมประจำเดือน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ ครั้งที่ 6/2561

29 มิ.ย.2561 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสา [...]

อ่านต่อ

28 มิถุนายน 2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

28  มิถุนายน 2561 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัด [...]

อ่านต่อ

26 มิถุนายน 2561 การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ 1 หอการค้า ดูแลอย่างน้อย 1 ท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างหอการค้าจังหวัดมหาสารคามกับศูนย์ทอเสื่อกกบ้านแพง OTOP บ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจ [...]

อ่านต่อ