@ พช.มค. เมืองตักสิลานคร 12-14 ธ.ค.2561 โครงการฝึกอบรมผู้บันทึกข้อมูล ประจำปี 2562 เรื่องการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ.

@ พช.มค. เมืองตักสิลานคร 12-14 ธ.ค.2561 กลุ่มงานสารสนเท [...]

อ่านต่อ

14 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น.โครงการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสามัคคี จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม “สภากาแฟ”

@ มหาสารคาม เมืองตักสิลานคร 14 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 [...]

อ่านต่อ

12 ธันวาคม 2561 การตรวจติดตามงานผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

12 ธันวาคม 2561 นางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการ [...]

อ่านต่อ

รวมใจ สานพลัง พช.มค. ร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอร์มศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

รวมใจ สานพลัง พช.มค. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหมู [...]

อ่านต่อ

5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู [...]

อ่านต่อ

@มหาสารคาม 29 พฤศจิกายน 2561 การประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

@มหาสารคาม 29 พฤศจิกายน 2561 นางสาวปริศนา โกลละสุต พัฒน [...]

อ่านต่อ