@ มหาสารคาม 11 กันยายน 2561 ประชุมคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และผู้เกี่ยวข้อง (เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากและประชารัฐ ประเภทกลุ่มงานการเกษตรและการแปรรูป (OTOP/SMEs) ครั้งที่ 1/2561

@ มหาสารคาม วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาว [...]

อ่านต่อ

@ มหาสารคาม วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. สานพลังระดมกำลัง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ‘เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน’ ในงานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์

@ มหาสารคาม วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาว [...]

อ่านต่อ

@ มหาสารคาม วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.49 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานพิธีถวายเสาอโศกเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ วัดป่ารัตนพรชัย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

@ มหาสารคาม วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.49 น. นายสมหว [...]

อ่านต่อ

@ มหาสารคาม ดีใจได้มาเยือน 8 กันยายน 2561 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมและให้กำลังใจชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนสูงน้อย

@ มหาสารคาม ดีใจได้มาเยือน วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 1 [...]

อ่านต่อ

@มหาสารคาม 7 กันยายน 2561 ประชุม คณะทำงานจัดกิจกรรม ‘เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน’ ในงานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ [...]

อ่านต่อ

วันที่ 3 กันยายน 2561 ประชุมโครงการ’เส้นไหมลายผ้าสี่นคราแดนอีสาน’ ในงานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิมพันพระหัตถ์

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ  [...]

อ่านต่อ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. พิธีมอบเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติคุณหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ [...]

อ่านต่อ