8 ก.ย. 59 นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

วันที่ 8 กันยายน 2559 นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชกา [...]

อ่านต่อ

5 ก.ย.59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7 “ก้าวย่างใหม่ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ด้วยพลังประชารัฐ”

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

อ่านต่อ

31 ส.ค.59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมประจำเดือนหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมห [...]

อ่านต่อ

31 ส.ค.59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ

30 ส.ค.59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2559 ผ่านทางระบบ TV. พช.

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมห [...]

อ่านต่อ