8 ส.ค. 59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมโครงการสร้างนักธุรกิจ OTOP สู่การตลาดการค้าอาเซียน(Smart OTOP To AEC Trader Border)

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

อ่านต่อ

5ส.ค.59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายวีรชน ม่วงแมน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายครรชิต นุตะดี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

อ่านต่อ

4 ส.ค.59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธี“ก้าวไปพร้อมกันสู่เส้นทางประชามติ” ในการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจ [...]

อ่านต่อ

3 ส.ค.59 นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 ตรวจติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองเผือก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทุ่ม

วันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการ [...]

อ่านต่อ

2ส.ค.59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานประชุมประจำเดือนหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการจังหวัดมหาสารคาม (สัญจรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 โดยนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

วันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๕๙ นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

อ่านต่อ

29 ก.ค.59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบเงินรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติแก่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นตามโครงการ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ

28 ก.ค.59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธี พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมห [...]

อ่านต่อ

28 ก.ค.59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานโครงการ(จังหวัดเคลื่อนที่)ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ

28 ก.ค.59 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการ [...]

อ่านต่อ