อำเภอเมืองมหาสารคาม

17 กรกฏาคม 2561 เวลา 9.30 น. คณะกรรมการคัดเลือก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดมหาสารคาม โดย น.ส.ปริศนา โกลละสุต พัฒนาการจังหวัดมหาสารคามพร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหมี่ หมู่ 8 ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีนายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม นายมังกร ศรีษะโคตร พัฒนาการอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนายก.อบต.เขวา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมี่ให้การต้อนรับ ณ บ้านหมี่ หมู่ 8 ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

18 July 2018 / 01:23 น.

Page 1 of 612345...Last »