ดาวน์โหลด
07 ธันวาคม 2560 / 10.41 น.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ดาวน์โหลด
07 ธันวาคม 2560 / 10.39 น.

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560