หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดมหาสารคาม ปี 2559 บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดม [...]

อ่านต่อ

กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ตำบลแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

กระบวนการขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาค [...]

อ่านต่อ

27 มี.ค. 59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางปนัดดา แก้วมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2559

วันที่ 27 มีนาคม 2559 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหา [...]

อ่านต่อ

27 ก.พ.59 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นายธาดา กิจชัย มอบหมายให้ นางปนัดดา แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นายธ [...]

อ่านต่อ

บ้านหนองบึง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดมหสารคาม ปี 2558

บ้านหนองบึง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวั [...]

อ่านต่อ

บ้านหนองโดน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูมอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดมหาสารคาม ปี 2557

บ้านหนองโดน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูมอำเภอเมือง จังหวัดมหาสา [...]

อ่านต่อ

บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดมหาสารคาม ปี 2559

บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมห [...]

อ่านต่อ

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดมหาสารคาม ปี 2555 บ้านดงน้อยหมู่ที่ 4 ตาบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดม [...]

อ่านต่อ

บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัดหาสารคาม หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสาคาม ปี 2556

บ้านโนนเหลี่ยม หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือก จังหวัด [...]

อ่านต่อ