สินค้า OTOP ที่นำมาจัดเเสดงโชว์ในวันงาน โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

๑๙ ต.ค. ๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสงวน มะเสนา หัวหน้ากลุ่มงาน [...]

อ่านต่อ

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ Trader จังหวัดมหาสารคาม เพื่อวางแผนการดำเนินงาน Trader ของจังหวัดมหาสารคาม ในปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๖ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเส [...]

อ่านต่อ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ข้าวหอมมะลิอินทรีย์)

ข้าวอินทรีย์มีประโยชน์มากมายต่อรางกายและยังมีสารต้านอนุ [...]

อ่านต่อ