การจัดการเรื่องร้องเรียน

– แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– การจัดการเรื่องร้องเรียน
– มาตรการป้องกันการรับสินบน
– มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)