8 มีนาคม 2563 กิจกรรมเอามื้อสามัคคี (โคก หนองนา โมเดล) “เล็กเปลี่ยนโลก จอบเรียกน้ำ” ณ แปลง: นายจิตติศักดิ์ ปิดตาทะนัง บ้านหัวหนอง ม.2 ต. หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ. มหาสารคาม

💢@ มหาสารคาม เมืองตักสิลานคร
▶️ กิจกรรมเอามื้อสามัคคี (โคก หนองนา โมเดล) “เล็กเปลี่ยนโลก จอบเรียกน้ำ” ณ แปลง: นายจิตติศักดิ์ ปิดตาทะนัง บ้านหัวหนอง ม.2 ต. หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ. มหาสารคาม
🔊8 มีนาคม 2563
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และ พช.มหาสารคาม จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “เล็กเปลี่ยนโลก จอบเรียกน้ำ”
นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นำทีม พช.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม “เล็กเปลี่ยนโลก จอบเรียกน้ำ” ณ แปลง นายจิตติศักดิ์ ปิดตาทะนัง ม.2 บ้านหัวหนอง ต.หนองโพธิ์ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 215 คน กิจกรรม ภาคเช้า ลงแปลงลงมือทำจริงเอามื้อสามัคคี
* ขุดคลองไส้ไก่ ขุดหลุมขนมครก
* ปลูกป่า ปลูกแฝก ห่มดิน
* ทำฝายชะลอน้ำ
* ทำเตาเผาถ่าน
* ย่ำขี้ ขสฟ (ขี้เสริมฟาง)
* ทำแซนด์วิชปลา
ช่วงบ่าย ดำเนินกิจกรรมพูดคุย สรุปงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรรสร้างานพัฒนา
ในการร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน ร่วมใจพลิกฟื้นแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศชาติ
📷 PR.Cddmahasarakham

(Visited 1 times, 1 visits today)