20 กรกฎาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563

💢@ มหาสารคามเมืองแห่งความสุข
▶️การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563
💢20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 106 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พบปะและมอบนโยบายคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุม คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2563 โดยประเด็นการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย
1.ผลการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม
2.การประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการรับรองผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยแบบผ้าสนับสนุนการป้องกันเชื้อโควิด-19
3.การมอบหมายงานของคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ชุดเดิม
4.การพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม 2563 โดยแนวทางการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
5.การพิจารณาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าตามโครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่นานาชาติ (กิจกรรม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP) ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-2ส.ค.2563 ณ ลานการ์เด้นเสริมไทยชั้น 1 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
6.การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ในโครงการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
7.การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 31 ก.ค.-1ส.ค.2563 ณ ลานการ์เด้นเสริมไทยชั้น 1 ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
💢ในการนี้ ท่านพัฒนาการจังหวัดได้มอบนโยบาย วางกรอบแนวทาง และชี้แนะแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่คณะกรรมการเครือข่าย OTOP เพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง
📸PR-Cddmahasarakham

(Visited 1 times, 1 visits today)