21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พช.มค.ร่วมโครงการชุมชนประชารัฐ สู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จังหวัดมหาสารคาม

💢@ มหาสารคามเมืองแห่งความสุข
21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติและลงพื้นที่โครงการชุมชนประชารัฐ สู่มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม (คบจ.) มหาสารคาม วัตถุประสงค์โครงการฯเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ และเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก ดำเนินการ ณ บ้านหนองหินใต้ หมู่ 4 ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
📸 PR-Cddmahasarakham

(Visited 1 times, 1 visits today)