ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.10 น. ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในโอกาสนี้ นายเกียรติศักดิ์​ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม​ และนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมรับเสด็จพร้อมนำผู้ประกอบการโอทอปจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มทอผ้าผาสาทแก้ว ผ้าทอลายโบราณมหาสารคาม โดยมีนายณกรณ์ ตั้งหลัก ประธานกลุ่ม นำผลิตภัณฑ์จัดแสดง
2. กลุ่มเฮือนผ้า​ เฮือนแพร โดยมีนายจักษ์ภิรมณ์ ศรีเมือง​ ประธานกลุ่ม​ นำผลิตภัณฑ์จัดแสดง
โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรและวินิจฉัยผ้าทอของกลุ่มพร้อมคำแนะนำในการใช้สีธรรมชาติ การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายโบราณ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยทรงมีพระประสงค์ที่จะยกระดับสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะผ้าไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นที่รู้จักรวมทั้งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพิ่มช่องทางการตลาด ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่กลุ่มสมาชิก และผู้ประกอบการเป็นล้นพ้น
(Visited 1 times, 1 visits today)