พช.มหาสารคาม​ นำทีมประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น

วันที่​ 17 พฤศจิกายน 2563 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ ตัดสินการประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ร่วมกับกรรมการ ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนธนาคารออมสิน เขตมหาสารคาม ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดมหาสารคาม และผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน ร่วมพิจารณาตัดสินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น​ จังหวัดมหาสารคาม​ ประจำปี 2563 ดังนี้
เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายโกเมท เดชกวินเลิศ พัฒนาอำเภอโกสุมพิสัย กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม​ ประจำปี​ 2563​ และ นายไพรสาร พลช่วย ประธานกองทุนหมู่บ้านคุยเชือกและคณะกรรมการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานกองทุนฯ พร้อมนี้ คณะกรรมการประกวดฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ กู้ยืมเงินกองทุนไปใช้เพื่อประกอบอาชีพ จนประสบความสำเร็จ จำนวน 5 ครัวเรือน ซึ่งนำไปเป็นทุนต่อยอดอาชีพตามหลักเศษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ครัวเรือน อาชีพค้าขาย 2 ครัวเรือน อาชีพทำรางน้ำ 1 ครัวเรือน
เวลา 13.00 น. ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านโคกสูง หมู่ที่ 14 ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอเชียงยืน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และมีนายนิคม เหล่าสมบัติ พัฒนาการอำเภอเชียงยืน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงยืน คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านโคกสูง ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ประธานกองทุนหมู่บ้านฯ และคณะกรรมการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานกองทุนฯ ก่อนนำคณะกรรมการประกวดฯ เยี่ยมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่กู้ยืมเงินกองทุนไปใช้เพื่อประกอบอาชีพ อาทิ ปลูกผัก, ฟาร์มปูนา ซึ่งมีรายได้ 6,000 บาท/วัน, อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์ มีรายได้ 1,000 บาท/วัน, อู่ซอมรถยนต์ และร้านล้างรถ เป็นต้น
(Visited 1 times, 1 visits today)