พช.มหาสารคาม​ นำทีมเฟ้นหากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น​ ประจำปี​ 2563

วันที่​ 16 พฤศจิกายน 2563 นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมด้วยกรรมการ ประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนธนาคารออมสิน เขตมหาสารคาม ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และพนักงานกองทุนหมู่บ้านชำนาญการ ร่วมพิจารณาเพื่อคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น​ จังหวัดมหาสารคาม​ ประจำปี 2563 ดังนี้

เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 3 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายสุดใจกรองทอง พัฒนาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น จังหวัดมหาสารคาม​ ประจำปี​ 2563​ และ นายคริตทวัล วงค์ษาจันทร์ ประธานกองทุนหมู่บ้านหนองห้างและคณะกรรมการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานกองทุนฯ ก่อนพาคณะกรรมการประกวดฯ เยี่ยมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ กู้ยืมเงินกองทุนไปใช้เพื่อประกอบอาชีพ จนประสบความสำเร็จ จำนวน 5 ครัวเรือน ซึ่งนำไปเป็นทุนต่อยอดอาชีพตามหลักเศษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 ครัวเรือน อาชีพเลี้ยงจระเข้ 1 ครัวเรือน อาชีพทำธาตุใส่กระดูก 1 ครัวเรือน และ โรงสีข้าวชุมชน

เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านประชาพัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุม ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ตำบลประชาพัฒนา และชาวบ้านประชาพัฒนาร่วมให้การต้อนรับ โดยประธานกองทุนหมู่บ้านฯ และคณะกรรมการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานกองทุนฯ ก่อนพาคณะกรรมการประกวดฯ เยี่ยมชมผลผลิตของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ที่กู้ยืมเงินกองทุนไปใช้เพื่อประกอบอาชีพ อาทิ อาชีพปลูกผัก ทอผ้า แปรรูปอาหาร เป็นต้น
(Visited 1 times, 1 visits today)