พช.มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในวันพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด รวมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
ในการนี้ นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายบุญโฮม งามเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ โดยพร้อมเพรียง
PR-Cddmahasarakham

(Visited 1 times, 1 visits today)