พช.มหาสารคาม หนุนเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ จัดกระเช้าของขวัญปีใหม่จำหน่ายกระจายรายได้สู่ชุมชน

วันที่​ 18​ พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนางแพทลียา พรมแดน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสมระลึก สุรมาศ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวดาหวัน โพธิ์ศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนให้คำแนะนำเครือข่ายอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ จัดกระเช้าของขวัญจากผลผลิตชุมชน เพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ พื้นที่อำเภอยางสีสุราช โดยมีนางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอยางสีสุราช ให้การอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่
นายสันต์ ปุริมาโน ประธานกลุ่มปลูกผักด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ หมู่ 8 บ้านศาลา ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ช่วงนี้กลุ่มมีผลผลิตผักอินทรีย์ ทั้งสลัดต่างๆ เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส ซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานสำหรับกลุ่มคนรักสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีผักบุ้ง กวางตุ้ง ขึ้นฉ่าย ผักชี ต้นหอม และมะละกอ เป็นต้น ซึ่งปลอดภัยจากสารเคมีแน่นอน โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางกลุ่มต้องการนำผักอินทรีย์เหล่านี้มาจัดกระเช้าผักปลอดสารพิษ เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีเป็นของขวัญแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่
ด้านสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ IQ บ้านป่าโพธิ์ หมู่ 10 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช กล่าวว่าทางกลุ่มก็เตรียมไข่ไก่ และไขเป็ด จากฟาร์มปลอดภัย สำหรับผู้สนใจสั่งซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยเช่นกัน
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จึงขอเชิญชวนส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ด้วยกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างเศรษกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม โทร 043-777351
(Visited 1 times, 1 visits today)