จังหวัดมหาสารคามเปิดตลาด OTOP แห่งใหม่ จำหน่ายสินค้าเกรดพรีเมี่ยมราคาย่อมเยา

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ วัดป่าวังน้ำเย็น ต.เกิ้งอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมชม ตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดมหาสารคามแห่งใหม่ ณ บริเวณภายในวัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักการตลาดรุ่นใหม่ และ ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมนำกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพชุมชน นำสินค้าที่คัดสรรเป็นพิเศษมาจำหน่าย ได้แก่ สุรภาเครื่องหนังแท้ 100%, สกุลมาตรแกะสลักไม้, ฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพี้, สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ, วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองอุ่ม, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, วิสาหกิจชุมชนไร่ตาโอฟาร์มสเตย์, กลุ่มทอผ้าบ้านงัวบา, บริษัท มหาสารคามอินเตอร์เทรดเดอร์ จำกัด

สำหรับการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้า OTOP แห่งใหม่นี้ ถือว่าเป็นช่องทางการตลาด จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัด มหาสารคาม ให้แก่นักท่องเที่ยว ที่มากราบนมัสการ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดป่าวังน้ำเย็น ได้เลือกซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับพรีเมี่ยมแต่ราคาย่อมเยาสามารถเลือกซื้อหาของฝาก ของดี
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปถึงแหล่งผลิต นับเป็นการ ส่งเสริมสนับสนุนสินค้า ภายในจังหวัดและเพิ่มรายได้ ให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ในจังหวัดมหาสารคามและสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยเปิดจำหน่ายทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 09:00 น ถึง 17:00 น ณ วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#OTOP
#พช.มหาสารคาม
#มหาสารคามเมืองแห่งความสุขเมืองสะอาดอาหารดีมีภูมิคุ้มกันสานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)