พช.รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

🌳พช.รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

🗓วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ หนองน้ำสาธารณะบ้านหวาย(หนองวังหิน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

🔹นายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายอภิพล พิทักษ์พล พัฒนาการอำเภอวาปีปทุม นายทองก้อน ขอดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย นายสละ แตงอ่อน กำนันตำบลบ้านหวาย ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านหวาย ครัวเรือน โคก หนอง นา ตำบลบ้านหวาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้นำจิตอาสา ประชาชน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ

🔸การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคามร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุมร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 600 ต้น ณ หนองน้ำสาธารณะบ้านหวาย(หนองวังหิน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งจังหวัดได้ประสานขอต้นไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ บ้านกู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน 600 ต้น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวาปีปทุมและผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้ารับต้นกล้าไม้ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 600 ต้น ประกอบด้วย กล้าไม้ประดู่ กล้าไม้ยางนา กล้าไม้อินทนิล และกล้าไม้พยุง

🔹ในการนี้ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

#ChangeforGood
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
#พัฒนาคือสร้างสรรค์
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
#กรมการพัฒนาชุมชน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#มหาสารคามเมืองแห่งความสุข เมืองสะอาด อาหารดี มีภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์วิถีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)