พช.อำเภอโกสุมพิสัย ร่วมกันดำเนินการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีและเครือข่ายคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโกสุมพิสัย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย
➡️นางปราณี ดอนนอก พัฒนาการอำเภอโกสุมพิสัย และเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัยทุกคน ร่วมกันดำเนินการประชุมเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอโกสุมพิสัย และเครือข่ายคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอโกสุมพิสัย โดยในะที่ประชุมมีวาระการประชุมฯ ดังนี้
– การแนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติราชการใหม่
– การจัดงานเทศกาลเนื่องในวันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลานฯ ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2565
– การเดินแบบผ้าไทย “เส้นสายลายผ้า” ในงานวันพระสุนทรพิพิธฯ ข้อตกลงในที่ประชุมฯ อย่างน้อยตำบลละ 3 คู่ ค่าสมัครคู่ละ 500 บาท
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้
# สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)