พช.มหาสารคาม ร่วมกับ ภาคี เครือข่าย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ราตรีเส้นสายลายผ้า” ในงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 ห้องประชุม 106 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานราตรีเส้นสายลายผ้าในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวทีกลางงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานราตรีเส้นสายลายผ้าเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ์ ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และจังหวัดมหาสารคามยังได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกันสวมใส่ ผ้าไทยพื้นถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงาน มอบให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป

#งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม

#WorldSoilDay
#
วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#
กระทรวงมหาดไทย
#
บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit
#
พช_มหาสารคาม

(Visited 1 times, 1 visits today)