ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม - ร้อยเอ็ด
ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043777351
(Visited 6 times, 1 visits today)