ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดมหาสารคาม รวมพลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “ รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง ”

จังหวัดมหาสารคาม ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์