ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.มหาสารคาม​ ประชุมเตรียมความพร้อมสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”