ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

📢📢 จังหวัดมหาสารคาม รวมพลังผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “ รวมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง ”