ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอแกดำ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมมอบแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ณ ศาลาวัดบ้านโคกเจริญ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ลงพื้นที่แปลง ครัวเรือนที่จะดำเนินการเพื่อสำรวจพื้นที่กำหนดจุดหรือแนวที่จะขุด ปักหมุดเป็นแนวเขตโดยรอบพื้นที่ ที่จะขุด