จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มเป้าหมาย/ทดสอบตลาดและจัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP KBO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/06/2563)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(05/06/2563)