คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOPของกลุ่มเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมทดสอบตลาดและจัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30/03/2564)