คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

๒๒ ม.ค. ๒๕๖๓ โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์​และหน่วยบำบัดทุกข์​บำรุงสุข​ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม​ ณ โรงเรียนโนนศรีภิบาล​ ต.โนนภิบาล​ อ.แกดำ​ จ.มหาสารคาม​