27 มี.ค. 59 นายธาดา กิจชัย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นางปนัดดา แก้วมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี 2559

27 ก.พ.59 พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นายธาดา กิจชัย มอบหมายให้ นางปนัดดา แก้วมณี รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 4 ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม