กลุ่มขนมไทยบ้านนาโพธิ์หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ขนมไทยบ้านนาโพธิ์ เป็นขนมที่ทำจากวัตถุดิบที่มีในชุมชน ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มทำขนมเพื่อจำหน่าย เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของกลุ่มสมาชิก ขนมไทยบ้านนาโพธิ์ อร่อย หอม กรอบ รับประทานง่าย ถูกสุขลักษณะ ตามหลักโภชนาการ โดยใช้วัตถุดิบจากชุมชนที่ปลอดสารพิษ ใช้เป็นของขวัญ ของฝาก เนื่องในโอกาสต่างๆ หรือใช้ในการรับประทาน เป็นอาหารว่าง ก็ได้

(Visited 1 times, 1 visits today)