กลุ่มปลาร้าหมักบ้านหนองล่ามหมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าบัวบานอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

ปลาร้าบ้านหนองล่าม เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพกพาไปได้ทุกสถานที่ เช่น ปลาร้าผง ปลาร้าทรงเครื่อง น้ำพริกปลาร้า แจ่วปลาร้า ขนมจีนแกงป่า แกงวุ้นเส้น ฯลฯ โดยสามารถใช้ปริมาณปลาร้าผงตามใจชอบได้ ปลาร้าผงสามารถละลายรวมเป็นเนื้อเดียวกับอาหารที่ประกอบได้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ เนื่องจากปลาร้าผงจะผ่านกระบวนการให้ความร้อน

(Visited 1 times, 1 visits today)