กลุ่มเครื่องเรือนหวายและผักตบชวาตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

การทำเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา ตำบลลาดพัฒนาอำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบของใช้ภายในบ้านเป็นจำพวกเฟอร์นิเจอร์เช่น ชุดรับแขกเตียงนอนโคมไฟฉากกั้นชุดอาหาร ฯลฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)